01 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 1 Απριλίου 2019

Μετά από πολυετή επιτυχημένη συνεργασία στην Ελληνική αγορά, η FCA και ο Όμιλος Συγγελίδη, συμφώνησαν να τερματίσουν τις κοινές τους δραστηριότητες, όσον αφορά στην εισαγωγή της μάρκας Jeep στην Ελλάδα, όσο και σε σχέση με τη διανομή των μαρκών Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth και Mopar στην Ελλάδα.

Από τις 15 Απριλίου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της μάρκας Jeep θα πωλούνται και εξυπηρετούνται από διανομείς οι οποίοι θα υπάγονται απευθείας στην FCA Greece, όπως συμβαίνει ήδη για τις μάρκες Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth και Mopar.

Η FCA θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Όμιλο Συγγελίδη, τον επί πολλά έτη συνεργάτη της στην Ελλάδα, για την συμβολή του στην σφαιρική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των μαρκών της FCA στην Ελληνική αγορά και εύχεται στον Όμιλο Συγγελίδη κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του δραστηριότητες.

Ο Όμιλος Συγγελίδη ευχαριστεί την FCA και εύχεται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια.

 

Announcement - Press Release

Athens, April 1st, 2019

After several years of successful cooperation in the Greek market, FCA and the Syngelidis

Group agreed to end their relationship - both in the importation of the Jeep brand in Greece as

well as in the distribution of the Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth and Mopar brands

in Greece.

Starting on the 15th of April the Jeep brand will be sold and serviced by dealers reporting directly to FCA Greece, same as for the Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth and Mopar brands.

FCA wishes to thank the Syngelidis Group, its long-time partner in Greece, for its contribution to

the global growth and strengthening of the FCA brands in the Greek market and wishes the

Syngelidis Group every success in its future endeavors.

The Syngelidis Group thanks FCA wishing every success in its future plans.

 

 

Τελευταία βίντεο

Σύνθετη αναζήτηση

Αναζήτηση...

Από
Έως
Αναζήτηση

Συνημμένα αρχεία