Όροι χρήσης και προϋποθέσεις πρόσβασης στην παρούσα ιστοσελίδα
Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα σημαίνει αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων.

Πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα και χρήση των περιεχομένων της
Η FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA (εφεξής FGA) δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πρόσβαση των χρηστών στην παρούσα ιστοσελίδα, ούτε για τη χρήση των δεδομένων αυτής. Οι χρήστες θα παραμένουν υπεύθυνοι για κάθε παράβαση των δικαιωμάτων της FGA, ή τρίτων, ή για κάθε άλλη παράβαση νόμου που απορρέει από την μέθοδο που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή την χρήση αυτής.  Η FGA δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στους χρήστες από την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σύνδεσμοι (links) με άλλες ιστοσελίδες
Οι σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην διευκόλυνση του χρήστη, και δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με τις ανωτέρω ιστοσελίδες και το περιεχόμενό τους.  Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα ανωτέρω και οποιαδήποτε ευθύνη βαρύνει τους διαχειριστές των εν λόγω ιστοσελίδων, στις οποίες οι σύνδεσμοι παραπέμπουν.

Πνευματικά Δικαιώματα
Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας.  Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται, τα κείμενα, οι εικόνες, τα σχέδια, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία εικόνων, τα αρχεία βίντεο και οι σχετικές εφαρμογές που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα και/ή άλλης μορφής δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην FGA ή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου FIAT ή άλλων εντολοδόχων. Απαγορεύεται η λήψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω αρχεία (downloading), η αναπαραγωγή ή άλλη χρήση για σκοπούς εμπορίου ή διανομής, η τροποποίηση ή μεταφορά τους σε άλλες ιστοσελίδες.  Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άδεια, εξουσιοδότηση ή άλλο δικαίωμα αναφορικά με τα ανωτέρω στους χρήστες με τη δημοσίευση των ανωτέρω αρχείων στην παρούσα ιστοσελίδα.

Προστασία Σημάτων
Εκτός αν άλλως ορίζεται, τα σήματα που απεικονίζονται ή αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της FGA ή εταιρειών του Ομίλου FIAT ή άλλων εντολοδόχων.  Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, τροποποίηση ή χρήση χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του σηματούχου. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άδεια ή άλλη εξουσιοδότηση αναφορικά με τα ανωτέρω στους χρήστες, από την απεικόνιση των εν λόγω σημάτων στην παρούσα ιστοσελίδα.

Περιεχόμενες Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα
Αν και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν συλλεχθεί και παρουσιαστεί με προσήκουσα προσοχή, είναι απολύτως ενδεικτικές και δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητά τους, τη συχνότητα της ενημέρωσής τους ή τις συνέπειες της χρήσης τους.

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορούν να ανανεωθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της FGA.

Η FGA δεν θα ευθύνεται για οιοδήποτε σφάλμα, παράλειψη ή μη ενημέρωση των στοιχείων που παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Πληροφορίες για τα προϊόντα της FGA
Δεν παρέχεται εγγύηση για τη συνεχή διαθεσιμότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, στην αγορά.

Επιπροσθέτως, οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας ενημερώνονται με το παρόν ότι ορισμένες πληροφορίες, παρουσιάσεις και εικόνες προϊόντων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να έχουν ετοιμαστεί προς χρήση σε άλλα κράτη ανά τον κόσμο.  Επομένως, ορισμένες πληροφορίες μπορεί να μην ισχύουν σε κάποιες χώρες. Παρομοίως, ορισμένες εκδόσεις προϊόντων ή αξεσούαρ μπορεί να μην είναι διαθέσιμες/α σε κάποιες χώρες.

Λόγω τήρησης προϋποθέσεων συγκεκριμένων τοπικών αγορών και συγκεκριμένες νομοθεσίες ορισμένων κρατών, κάποιες εκδόσεις ή αξεσουάρ που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να είναι διαθέσιμες/α σε αυτές τις χώρες με προδιαγραφές ή ρυθμίσεις που διαφέρουν από αυτές/ά που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Όποιος χρήστης ενδιαφέρεται για κάποιο μοντέλο αυτοκινήτου, χρώμα, έκδοση ή αξεσουάρ που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς να γνωρίζει τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά του στην περιοχή του/της, προσκαλείται να επικοινωνήσει με την FGA και/ή έναν τοπικό εξουσιοδοτημένο διανομέα για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που επιθυμεί και ενημερωμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Τιμές
Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα προτείνονται από τον κατασκευαστή για πωλήσεις λιανικής και για αυτό το λόγο είναι εντελώς ενδεικτικές και μη δεσμευτικές. Οι τιμές είναι οι προτεινόμενες την ημέρα της σχετικής δημοσίευσης και μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη ανακοίνωση.

Τελευταία βίντεο

Σύνθετη αναζήτηση

Αναζήτηση...

Από
Έως
Αναζήτηση